Aktualne

Prokuratura Okręgowa w Opolu informuje, że unieważnia postępowanie na usługi "Przewozu zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu opolskiego".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi sprzątania w Prokuraturze Okręgowej w Opolu i jednostkach jej podległych.

 

PO VII WB 262.1.127.2020

Prokuratura Okręgowa w Opolu (Zamawiający) dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na usługi „Przewozu zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu opolskiego”, zamieszczonym na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Opolu www.opole.po.gov.pl w dniu 30 grudnia 2020 r., poprzez sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w następujący sposób:

W Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego - wzorze umowy, zapis § 2 o treści:

PO VII WB 262.1.127.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej 30.000 euro.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt. 8).

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Prokuratura Okręgowa w Opolu zaprasza w drodze zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej na usługi „Przewozu zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu opolskiego”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej 30.000 euro.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt. 8).

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) Prokuratura Okręgowa w Opolu zaprasza w drodze zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej na „Dostawy materiałów biurowych, artykułów higienicznych i środków czystości dla Prokuratury Okręgowej w Opolu i podległych jej jednostek organizacyjnych”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników, prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury Okręgowej w Opolu i podległych jej jednostek oraz ich współmałżonków/ partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci".

Informacja z sesji otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników, prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury Okręgowej w Opolu i podległych jej jednostek oraz ich współmałżonków/ partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci".

Pytania i wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników, prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury Okręgowej w Opolu i podległych jej jednostek oraz ich współmałżonków/ partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci".

Prokuratura Okręgowa w Opolu ogłasza zamówienie na "Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników, prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury Okręgowej w Opolu i podległych jej jednostek oraz ich współmałżonków/partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci".

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania: „Remont i przebudowa obiektu przy ul. Młynarskiej 12 w Brzegu na potrzeby Prokuratury Rejonowej w Brzegu”.

Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Remont i przebudowa obiektu przy ul. Młynarskiej 12 w Brzegu na potrzeby Prokuratury Rejonowej w Brzegu”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania „Remont i przebudowa obiektu przy ul. Młynarskiej 12 w Brzegu na potrzeby Prokuratury Rejonowej w Brzegu”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw materiałów biurowych, artykułów higienicznych i środkow czystości dla Prokuratury Okręgowej w Opolu i podległych jej jednostek organizacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej 30.000 euro.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt. 8).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi sprzątania.

 

Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, w trybie zapytania o cenę na usługi sprzątania w Prokuraturze Okręowej w Opolu i jednostkach  jej podległych.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), Prokuratura Okręgowa w Opolu ogłasza przetarg na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej 30.000 euro

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) Prokuratura Okręgowa w Opolu zaprasza w drodze zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej na „Dostawy materiałów biurowych, artykułów higienicznych i środków czystości dla Prokuratury Okręgowej w Opolu i podległych jej jednostek organizacyjnych”.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), Prokuratura Okręgowa w Opolu ogłasza przetarg na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego.

 

Prokuratura Okręgowa w Opolu ogłasza zamówienie publiczne na świadczenie usług grupowego ubezpieczenia dla pracowników prokuratur okręgu opolskiego.

 

Prokuratura Okręgowa w Opolu ogłasza zamówienie publiczne na usługi przewozu zwłok dla prokuratur okręgu opolskiego

 

Pełna treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze oferty - dostawy materiałów biurowych, artykułów higienicznych i środków czystości dla Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Dostawy materiałów biurowych, artykułów higienicznych i środków czystości dla Prokuratury Okręgowej w Opolu - zamówienie nie przekraczające 30 000 euro netto.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4, ust. 8).

Informacja o wyborze oferty - Renowacja i konserwacja stolarki drzwiowej wewnętrznej i naświetli oraz balustrady klatki schodowej w budynku Prokuratury Okręgowej  w Opolu.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), Prokuratura Okręgowa w Opolu ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu Ford Mondeo, nr rej. ODU 9232.

Informacja z sesji otwarcia ofert - Renowacja i konserwacja stolarki drzwiowej wewnętrznej i naświetli oraz balustrady klatki schodowej w budynku Prokuratury Okręgowej  w Opolu.

 

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

„Renowacja i konserwacja stolarki drzwiowej wewnętrznej i naświetli oraz balustrady klatki schodowej w budynku Prokuratury Okręgowej  w Opolu".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup, dostawę, montaż mebli biurowych w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich.

Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup, dostawę, montaż mebli biurowych w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich.

Prokuratura Okręgowa w Opolu ogłasza zamówienie publiczne na zakup, dostawę, montaż mebli biurowych dla Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich.