Wykonanie robót budowlanych przy ul. Młynarskiej 12 w Brzegu