Ogłoszenie o wynikach II etapu konkursu na staż urzędnizy w Prokuraturze Rejonowej w Kluczborku

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu  29 maja 2020r.  drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły i ukończyły go za wykonane zadania otrzymały  następującą ilość punktów:

 

nazwisko imię

 

Zadanie  1

 

Zadanie 2

 

Zadanie 3

 

Zadanie 4

 

Zadanie 5

ŁĄCZNIE

Bandura Katarzyna

2

0

0

2

0

4

Świerczyńska Karolina

2

1,5

0

2

1,5

7

Gula Joanna

2

1

0

0

0

3

Mega Angelika

2

2

2

2

2

10

Mondrzejewska Kinga

2

2

2

2

2

10

Rojowska Małgorzata

2

0,5

0

2

0

4,5

Koziołek Sara

2

2

2

2

2

10

Weber – Podgórniak Urszula

2

0

1

2

0

5

Leja Katarzyna

2

1,5

2

2

2

9,5

Staś Ewa

2

0,5

2

2

2

8,5

Kwaśniak Patrycja

2

2

2

2

2

10

Suda Marta

2

2

2

2

2

10

Michalewska Agnieszka

2

0

2

2

2

8

Szczepańska Monika

2

2

2

2

2

10

Różańska Magdalena

2

2

0

0

0

4

Szkudlarek Anna

2

1

0

2

0

5

Okrzesiak Iwona

2

2

2

2

2

10

 

           Do części praktycznej konkursu nie przystąpiły Panie Agnieszka Okularczyk, Aniela Preś i Katarzyna Skowronek.

 III etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020r.,  a jego rozpoczęcie zaplanowano o godzinie 8.00, w sali konferencyjnej (IV piętro) - Prokuratury Okręgowej w Opolu, ul. Reymonta 24.

Do III etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

 

L.p.

Godz. 8.00

1.

Bandura Katarzyna

2.

Świerczyńska Karolina

3.

Gula Joanna

l.p

Godz. 9.00

4.

Mega Angelika

5.

Mondrzejewska Kinga

6.

Rojowska Małgorzata

l.p

Godz.10.00

7.

Koziołek Sara

8.

Weber – Podgórniak Urszula

9.

Leja Katarzyna

l.p

Godz. 11.00

10.

Staś Ewa

11.

Kwaśniak Patrycja

12.

Suda Marta

l.p.

Godz. 12.00

13.

Michalewska Agnieszka

14.

Szczepańska Monika

15.

Różańska Magdalena

l.p.

Godz. 13.00

16.

Szkudlarek Anna

17.

Okrzesiak Iwona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej są zagadnienia określone w § 7.3. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r., w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400 j.t.).

Na zakończenie informuję, że wynagrodzenie, które otrzyma osoba zakwalifikowana na staż urzędniczy wynosić będzie 2.600 zł brutto miesięcznie.

                                                                                                                                                                               

Za Komisję:

Sekretarz Komisji

kierownik sekretariatu

Anna Olfans