Oferty pracy

Po przeliczeniu punktów uzyskanych przez kandydatów w II i III etapie konkursu, Komisja podjęła uchwałę o zakwalifikowaniu na staż urzędniczy do Prokuratury Okręgowej w Opolu:  

Pani Pauliny Stochmiałek.

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu II etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły do części pisemnej, za wykonane zadania otrzymały następującą ilość punktów:

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2021 r. po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Opolu, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujące osoby:

I. Nazwa i adres jednostki prokuratury:

Prokuratura Okręgowa  w Opolu, ul. Reymonta 24, 45-954 Opole

II. Oznaczenie konkursu  – PO IV WOS 1111.5.2020

III. Liczba wolnych stanowisk:

- 1 etat stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Opolu.

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 8 października 2020 roku etapu trzeciego konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400), sporządziła listę kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy:

  • Pani Iwona Okrzesiak

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły do części pisemnej, za wykonane zadania otrzymały  następującą ilość punktów:

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 11 września br., po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujące osoby:

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2020 r. po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Opolu, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujące osoby:

 

Prokurator Okręgowy w Opolu ogłasza konkurs na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Opolu.
 

I .  .Nazwa i adres jednostki prokuratury:

Prokuratura Okręgowa  w Opolu

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 16 czerwca 2020 roku etapu trzeciego konkursu, po przeliczeniu punktów uzyskanych przez kandydatów  w II i III etapie konkursu stwierdza, że cztery osoby uczestniczące w tym konkursie uzyskało w sumie jednakową ilość punktów.