Zatrzymanie biznesmenów sektora rolniczego

Prokuratura Okręgowa w Opolu nadzoruje śledztwo  prowadzone przez  Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu dotyczące oszustw popełnianych w ramach prowadzonej na rynku rolniczym działalności gospodarczej przez firmę Netogród sp. z o.o. W toku postępowania, na polecenie  prokuratora , zatrzymano dwóch biznesmenów Pawła K. i Stanisława G. oraz pracownika firmy – Konrada K.   

Mechanizm oszustwa

Przedstawiciele firmy, dokonując transakcji zakupu i sprzedaży płodów rolnych, nawozów i innych towarów, wprowadzali w błąd swoich kontrahentów co do sytuacji finansowej Netogrodu i możliwości wywiązania się z zobowiązań. Na obecnym etapie śledztwo obejmuje czyny na szkodę 116 rolników poszkodowanych na łączną kwotę ponad trzech i pół miliona złotych.

Tymczasem z sądowych akt postępowania ugodowego i postępowania o ogłoszenie upadłości wiadomo, że wszystkie zobowiązania Netogrodu przekraczają kwotę dziesięciu  milionów złotych, a liczba podmiotów, wobec których spółka posiada zobowiązanie wynosi co najmniej 170.

Zarzuty

Zatrzymanym biznesmenom prokurator przedstawił zarzuty popełnienia przestępstw oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości, opisanych w artykułach 286 par. 1 w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego. Grozi im za to kara pozbawienia wolności do lat 10.

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze

Prokuratorzy po przeprowadzeniu czynności procesowych, w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, z uwagi na obawę matactwa i grożącą podejrzanym wysoką karę, skierowali wobec podejrzanych wnioski do Sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

W dniu 13 czerwca b.r. Sąd Rejonowy w Opolu po rozpoznaniu wniosków Prokuratury zastosowała w stosunku do Stanisława G., i Konrada K. środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, zaś w dniu 14 czerwca w stosunku do Pawła K.  

Sprawa ma charakter rozwojowy. Z całego kraju wpływają kolejne postępowania i zawiadomienia o popełnieniu przestępstw dotyczące działalności spółki celem dołączenia do sprawy Netogrodu. Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.