Wyroki w sprawach Prokuratury Rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu

Wyrokami skazującymi zakończyły się we wrześniu dwie ze spraw, w których akty oskarżenia kierowała Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie – Koźlu.

Na karę 5 lat pozbawienia wolności Sąd Okręgowy w Opolu skazał w dniu 17 września 2020 r. kobietę, która dopuściła się zabójstwa swego nowonarodzonego dziecka. 25 – letnia Sabina W. (mieszkanka podkędzierzyńskiej wsi) w dniu 27 czerwca 2019 r. w łazience swego domu siłami natury urodziła dziecko, które następnie pozostawiła w wypełnionej wodą muszli klozetowej, gdzie dziecko utonęło. Kobieta, jak stwierdzili biegli psychiatrzy, powołani przez prokuratora jeszcze w toku śledztwa, miała w stopniu znacznym ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem, i to właśnie ta okoliczność zaważyła na rozmiarze orzeczonej wobec niej kary pozbawienia wolności (Sąd I instancji zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary).

Także na karę pozbawienia wolności skazany został mieszkaniec Zdzieszowic w związku z przestępstwami, których dopuścił się w styczniu br. Podzielając bowiem ustalenia Prokuratury Rejonowej w Kędzierzynie – Koźlu tamtejszy Sąd, wyrokiem z dnia 4 września 2020 r., uznał Krystiana P. winnym prowadzenia uprawy konopi, na która składało się 26 roślin, a z których można było uzyskać znaczną ilość środka odurzającego (marihuany). Nadto oskarżonemu przypisano posiadanie w miejscu zamieszkania znacznej ilości marihuany (ponad 250 gramów) oraz 5 tabletek MDMA tzw. ekstazy. Krystian P. dopuścił się także kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Oskarżony był wcześniej karany i odbywał karę pozbawienia wolności za przestępstwa podobne, co skutkowało przyjęciem popełnienia przezeń przestępstw w warunkach tzw. recydywy.

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu wymierzył 34 – latkowi karę łączną 4 lat pozbawienia wolności. Nadto orzekł wobec niego dożywotnio zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz zasądził świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 10 000 zł.