Wyrok w sprawie o gwałt

W dniu 30 grudnia minionego roku przed Sądem Rejonowym w Kędzierzynie – Koźlu zapadł wyrok w sprawie Bogdana R., któremu Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie – Koźlu zarzuciła zgwałcenie 17 – letniej kobiety.

Sąd I instancji w pełni podzielił ustalenia prokuratury uznając Bogdana R. winnym tego,  że w nocy 11/12 maja 2019 r. na terenie leśnym przy Al. Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu, stosując przemoc wobec znanej sobie kobiety, zadając jej cios w tył głowy pałką teleskopową, a następnie dusząc ją, dopuścił się wobec niej zgwałcenia, a także spowodował liczne obrażenia ciała pokrzywdzonej.

Za przypisane przestępstwo Bogdanowi R. wymierzono karę 4 lat pozbawienia wolności.

Nadto wobec oskarżonego na okres siedmiu lat orzeczono zakaz kontaktowania się w jakiejkolwiek formie z pokrzywdzoną oraz zakazano mu zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż pięćdziesiąt metrów. Przez tożsamy okres Bogdan R. nie będzie także mógł zajmować stanowisk, wykonywać zawodów oraz prowadzić jakiejkolwiek działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi.

Tytułem zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę Bogdan R. został zobowiązany do zapłacenia na rzecz pokrzywdzonej kwoty 15 000 zł.

Wyrok nie jest prawomocny.