Wyrok w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci

Przed Sądem Rejonowym w Kędzierzynie – Koźlu zakończył się proces Przemysława W., który został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci 47 – letniego mężczyzny, w dniu 30 czerwca 2018 r. Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie – Koźlu.

Sąd I Instancji, w wydanym w dniu 7 czerwca 2019 r. wyroku, w pełni podzielił ustalenia poczynione przez prokuratora, uznając Przemysława W. winnym tego, że w dniu 30 czerwca 2018 r. zadał Markowi B. co najmniej jedno uderzenie w głowę, wskutek którego pokrzywdzony upadł na betonowe podłoże doznając obrażeń śródczaszkowych, w następstwie których zmarł w dniu 5 lipca 2018 r.

Nadto oskarżonemu przypisano sprawstwo przestępstwa polegającego na uderzeniu Janusza J. pięścią w twarz, który pospieszył z pomocą Markowi B. Uderzenie to spowodowało naruszenie czynności narządów ciała i rozstrój zdrowia trwające nie dłużej niż siedem dni.

Do opisanych zdarzeń doszło przed jednym z lokali na terenie Kędzierzyna – Koźla.

Za nieumyślne spowodowanie śmierci Marka B. (art. 155 kk) Przemysławowi W. została wymierzona kara trzech lat pozbawienia wolności. Natomiast za występek popełniony na szkodę Janusza J. (art. 157 § 2 kk) Sąd Rejonowy w Kędzierzynie – Koźlu wymierzył 29 – latkowi karę 4 miesięcy pozbawienia wolności. Kary te zostały następnie połączone w ramach kary łącznej, której wymiar określony został na trzy lata i dwa miesiące pozbawienia wolności.

Nadto na rzecz bliskich Marka B. zasądzona została nawiązka tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wysokości łącznej 40 000 zł.

Wyrok nie jest prawomocny.