Wyrok w sprawie dopuszczenia się wielokrotnych aktów zgwałcenia małoletnich

W dniu 3 października 2017 r., przed Sądem Okręgowym w Opolu, zapadł wyrok w sprawie Mariusza D. i Zygmunta Z. Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich oskarżyła mężczyzn o dopuszczenie się wielokrotnych aktów zgwałcenia małoletnich. W wyroku kończącym postępowanie w pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Opolu, podzielając w pełni tezy aktu oskarżenia, uznał oskarżony winnych wszystkich zarzuconych im czynów wymierzając kary: Mariuszowi D. – 13 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, Zygmuntowi Z. – 12 lat pozbawienia wolności. Nadto wobec oskarżonych Sąd orzekł, na okres od 4 – do 13 lat, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zbliżania na odległość mniejszą niż 50 metrów. Na rzecz jednej z pokrzywdzonych Sąd zasądził również zadośćuczynienie w kwotach po 50.000 zł od każdego z oskarżonych. Na dostrzeżenie zasługuje fakt, że rodzaj i rozmiar orzeczonych wobec oskarżonych środków represji karnej jest zbieżny z tym, o co wnioskował prokurator. Wyrok nie jest prawomocny.