Wyrok skazujący w sprawie o znęcanie się nad zwierzęciem

Na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania skazani zostali mieszkańcy Solarni w Gminie Bierawa, którzy usiłowali pozbawić życia złapanego lisa.

W dniu 27 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie – Koźlu wydał wyrok, na mocy którego Józef I. (75 lat) oraz Tadeusz K. (64 lata) zostali uznani winnymi tego, że w dniu 15 lutego 2019 roku, na terenie prywatnej posesji, działając ze szczególnym okrucieństwem usiłowali pozbawić życia lisa, złapanego przy użyciu metalowej pułapki (tzw. żywołapki), kłując zwierzę widłami, strzelając doń śrutem z broni pneumatycznej oraz podtapiając poprzez umieszczenie lisa wraz pułapką w pojemniku z wodą. Oskarżeni zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na interwencję pracownika Lasów Państwowych.

Oskarżonym została wymierzona kara sześciu miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie Sąd I Instancji warunkowo zawiesił na okresy próby wynoszący dwa lata.

By uczynić represję karną realną, wobec oskarżonych orzeczono kary grzywny w wymiarze po 50 stawek dziennych. Wysokość stawki dziennej określono na kwotę 20 zł w przypadku Józefa I. oraz 40 zł wobec Tadeusza K.

Nadto obaj oskarżeni zostali zobowiązani do uiszczenia nawiązki w kwocie po 1 000 zł na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu.

Sąd orzekł również przepadek metalowej pułapki i karabinu pneumatycznego.

Wyrok nie jest prawomocny.