Uprawa konopi w Fałkowicach

Jednak do aresztu trafi mężczyzna, któremu zarzucono m. in. wytworzenie znacznej ilości marihuany, co do którego Sąd Rejonowy w Kluczborku odmówił zastosowania tymczasowego aresztowania. Determinacja Prokuratury Rejonowej w Kluczborku okazała się skuteczna i uzasadniona.

 

Opisana sytuacja miała miejsce w ramach śledztwa nadzorowanego w Prokuraturze Rejonowej w Kluczborku, które zostało wszczęte w związku z ujawnieniem przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie uprawy konopi innych niż włókniste na terenie jednej z posesji we wsi Fałkowice (Gmina Pokój).

 

Czynności przeprowadzone przez funkcjonariuszy Policji w dniu 16 czerwca br. pozwoliły ujawnić 448 krzewów w różnej fazie wzrostu, a nadto ponad 300 donic użytych do wcześniejszej uprawy. Zatrzymano również ponad 1,7 kg gotowej marihuany, czarnorynkowej wartości przekraczającej 50 000 zł. W wyniku przeszukania pomieszczeń budynku ujawniono także sprzęt służący do uprawy kopi (lampy, filtry węglowe, wentylatory, przetwornice elektryczne) oraz specjalistyczne nawozy. W toku czynności stwierdzono, że urządzenia wykorzystywane przy uprawie były zasilane energią elektryczną pochodzącą z nielegalnego, bo dokonywanego z pominięciem licznika, poboru.

           

Prowadzącym uprawę okazał się być 29-letni Dariusz N. – mieszkaniec Środy Śl., który został zatrzymany na miejscu przestępstwa. Jak następnie ustalono, był on od niedawna właścicielem nieruchomości, na której odbywał się przestępczy proceder.

 

Dariuszowi N. przedstawiono zarzuty: wytworzenia znacznej ilości środka odurzającego, prowadzenia uprawy konopi innych niż włókniste mogącej dostarczyć znacznej ilości środka odurzającego, nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz posiadania dwóch gramów kokainy (tego rodzaju narkotyk również został ujawniony w trakcie przeszukania posesji).

 

Wobec podejrzanego skierowany został wniosek o tymczasowe aresztowanie, do którego jednakże nie przychylił się Sąd Rejonowy w Kluczborku stosując względem Dariusza N. jedynie dozór Policji. Z postanowieniem Sądu nie zgodził się prokurator i wystosował zażalenie wskazując w nim m. in., że za tymczasowym aresztowaniem wobec Dariusza N. przemawia grożąca mu surowa kara, w szczególności z racji tego, że był on już karany za podobne przestępstwo. Podkreślić należy, że zbrodnia wytwarzania znacznej ilości środka odurzającego zagrożona jest karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

 

W dniu 6 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Opolu, podzielając argumentację prokuratora zawartą w zażaleniu, zmienił zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego w Kluczborku w ten sposób, że zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

 

Śledztwo w tej sprawie nadal trwa, a podejmowane czynności mają na celu ustalenie ewentualnych współsprawców czynów zarzuconych Dariuszowi N. Oczekuje się, że izolacja podejrzanego w ramach tymczasowego aresztowania uczyni te starania skutecznymi.