Umorzenie śledztwa w sprawie zabójstwa burmistrza Zdieszowic

Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2018 r. umorzone zostało śledztwo w sprawie dokonanego w dniu 18 lutego 2014 r. zabójstwa Burmistrza Zdzieszowic – Dietera Przewdzinga. Zgromadzony materiał dowodowy nie pozwolił bowiem na ustalenie sprawcy (sprawców) tej zbrodni.

W toku śledztwa przeprowadzono wszelkie możliwe do zrealizowania czynności dowodowe, które mogły przyczynić się do wyjaśnienia okoliczności przestępstwa. Jedynie tytułem przykładu wskazać należy, że na miejscu zdarzenia zabezpieczono ponad 200 śladów, które następnie zostały przebadane przez biegłych różnych specjalności. Przesłuchano ponad 200 świadków, w tym w ramach międzynarodowej pomocy prawnej. Zabezpieczono i poddano analizie dane od operatorów telefonicznych. Weryfikowano także anonimową korespondencję, jaka kierowana była w tej sprawie do Prokuratury Okręgowej w Opolu. Celem oceny wiarygodności zeznań niektórych świadków przeprowadzono ekspertyzy z wykorzystaniem urządzenia (wariografu) rejestrującego nieświadome reakcje organizmu osób przesłuchiwanych. Uwagę organów ścigania skupiała każda okoliczność związaną z osobą zamordowanego – jego aktywnością w sferze zawodowej, towarzyskiej, politycznej, społecznej  i gospodarczej, która mogłaby naprowadzić na trop prowadzący do sprawcy (sprawców) zbrodni. Naturalną konsekwencją konieczności tak szerokiego gromadzenia materiału dowodowego w niniejszej sprawie (obejmującego bez mała 30 tomów), było prowadzenie śledztwa przez okres ponad 4 lat.

Pomimo umorzenia postępowania kontynuowane będą przez organy Policji działania zmierzające do wykrycia sprawcy (sprawców) przestępstwa. W przypadku ujawnienia się nowych okoliczności śledztwo może zostać w każdym czasie podjęte na nowo.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne. Na postanowienie przysługuje zażalenie najbliższej rodzinie pokrzywdzonego.