Śledztwo w sprawie oszustw na policjanta

Sześciu tymczasowo aresztowanych – to dotychczasowy efekt śledztwa prowadzonego w Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej w Opolu w sprawie oszustw popełnianych metodą „na policjanta”.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w wyniku działań operacyjnych uzyskali informacje o zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie województw łódzkiego i kujawsko – pomorskiego, której członkowie dopuszczali się oszustw, doprowadzając, głównie osoby starsze, fikcyjną historią do przekazania sobie posiadanych oszczędności.

W dniu 1 lipca 2020 r., na polecenie prokuratora, policjanci zatrzymali w miejscowościach pod Warszawą i Łodzią sześć osób, w tym 40 – letniego Marcina K., któremu przypisuje się kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Podejrzanym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienie w Bydgoszczy, Łodzi i Opolu, w okresie kwietnia i maja 2020 r., siedmiu oszustw.

Modus operandi sprawców polegał na utwierdzeniu pokrzywdzonych w rozmowie telefonicznej, że ich oszczędności, które przechowują w domu bądź na rachunku bankowym (sprawca umiejętnie prowadząc rozmowę uzyskiwał informacje w tym zakresie od samych pokrzywdzonych), są zagrożone kradzieżą, a przekazanie ich „funkcjonariuszowi Policji” zapobiegnie przestępstwu i umożliwi schwytanie sprawcy. Historia rzecz jasna była całkowicie fikcyjna. Następnie osoba kontaktująca się telefonicznie z pokrzywdzonymi instruowała ich w jaki sposób ma dojść do przekazania pieniędzy. W dalszej kolejności, po przejęciu pieniędzy od pokrzywdzonych, trafiały one do następnej osoby, która dostarczała je do mężczyzny kierującego procederem. Bywało, że ogniw pomiędzy osobą odbierająca pieniądze od pokrzywdzonych a szefem grupy było więcej. To właśnie kilkupoziomowy stopień zorganizowania sprawców wynikający ze szczegółowego podziału zadań i panująca między nimi hierarchia skłoniły do przedstawienia zarzutów kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

W wyniku oszukańczych zabiegów pokrzywdzeni utracili łącznie ponad 250 000 zł.  Największą stratę poniosło mieszkające w Łodzi małżeństwo, które w dniu 7 maja 2020 r. wydało sprawcom 78 000 zł.

Spośród podejrzanych, dwóch przyznało się do popełnienia zarzucanych czynów i zdecydowało się złożyć wyjaśnienia. Pozostali zaprzeczyli stawianym zarzutom i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

W dniu 2 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu przychylił się do wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie i zastosował wobec wszystkich podejrzanych najsurowszy ze środków zapobiegawczych na okres trzech miesięcy.

W wyniku przeszukania przeprowadzonego w miejscu zamieszkania szefa grupy zabezpieczono ponad 170 000 zł oraz złoty zegarek wart kilkaset tysięcy złotych.