Prokurator Henryk Wilusz nowym Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Opolu

   Informujemy, że z dniem 2 marca 2017 r. do pełnienia funkcji Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Opolu został powołany pan prokurator Henryk Wilusz.

   Pan Henryk Wilusz ukończył studnia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie pracy zawodowej ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa dowodowego, prawa europejskiego, a w roku 2016 r. z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   W organach prokuratury pracuje od 1 września 1996 r. Z dniem 1 listopada 2000 r. powołany został na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głubczycach. Od dnia 10 stycznia 2005 r. delegowano go do wykonywania obowiązków służbowych w wówczas istniejącym Wydziale Śledczym do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Opolu, a od 1 lipca 2006 r. został prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Opolu. Z dniem 1 sierpnia 2008 r. objął stanowisko Prokuratora Rejonowego w Strzelcach Opolskich, które zajmował do dnia 13 marca 2015 r. Z dniem 1 kwietnia 2015 r. powołany został do pełnienia funkcji wizytatora w tut. Prokuraturze.

   Pan Henryk Wilusz na nowym stanowisku pełnić będzie nadzór nad pracą wydziałów śledczych tutejszej Prokuratury. Zastąpi dotychczasowego Zastępcę Prokuratora Okręgowego pana Pawła Nowosielskiego, który z dniem 1 marca 2017 r. przeszedł w stan spoczynku.