Oficjalne otwarcie nowej siedziby Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich

W dniu 15 września 2017 r. w Strzelcach Opolskich odbyło się uroczyste  otwarcie nowej siedziby Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich.  Oficjalnego otwarcia siedziby dokonał Prokurator Krajowy pan Bogdan Święczkowski.

W uroczystości wzięli również udział Prokurator Regionalny we Wrocławiu pan Piotr Kowalczyk, Zastępcy Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu pan Jerzy Duplaga i pan Ireneusz Czopek, Prokurator Okręgowa w Opolu pani Agnieszka Mulka–Sokołowska wraz z Zastępcami panią Lilianą Kaperą–Kopczyk i Henrykiem Wiluszem, pani Prokurator Rejonowa w Strzelcach Opolskich Iwona Kanturska oraz prokuratorzy rejonowi pozostałych jednostek Opolszczyzny.

Początkowo Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich mieściła się w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich, następnie w wynajmowanych pomieszczeniach Urzędu Gminy w Strzelcach Opolskich, a od 2001 r. Prokuratura zajmowała pomieszczenia   jednego piętra budynku, wynajmowane  od Banku Spółdzielczego w Leśnicy.  Wynajmowany lokal o powierzchni 404 m2 był niewystarczający na potrzeby funkcjonowania jednostki, nie posiadał odpowiedniej ilości  gabinetów dla prokuratorów, miejsca dla archiwum, pomieszczeń socjalnych i innych.

Z początkiem roku 2014 Prokurator Rejonowa w Strzelcach Op. Zwróciła się z prośbą do Starosty Strzeleckiego o wyszukanie na terenie miasta obiektu dla zaspokojenia potrzeb lokalowych Prokuratury Rejonowej.  Ostatecznie uchwałą Rady Powiatu Strzeleckiego w czerwcu 2014 r. wyrażono zgodę na dokonanie darowizny wybranej nieruchomości na rzecz Prokuratury Okręgowej w Opolu. Po uzyskaniu zgody, ówcześnie istniejącej, Prokuratury Generalnej na nieodpłatne przejęcie nieruchomości, 27 stycznia 2015 r. podpisano akt notarialny darowizny.

W  styczniu 2016 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe. Remont obiektu dla potrzeb PR w Strzelcach Opolskich trwał od 15 marca 2016 do 30 czerwca 2017 r. W 2017 Prokuratura Krajowa wyraziła zgodę  na przeznaczenie części, zaoszczędzonych w toku prowadzonej inwestycji,  pieniędzy na wyposażenie nowej siedziby w niezbędny do wykonywania zadań prokuratury sprzęt.

Dzięki ciężkiej pracy przede wszystkich pracowników Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich, którzy poza wykonywaniem zwykłych obowiązków służbowych w pełni zaangażowani byli w przenosiny jednostki, Prokuratura faktycznie funkcjonuje w  nowej siedzibie od 1 sierpnia br.