Nieuczciwi dentyści

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Opolu skierował do Sądu Rejonowego w Opolu akt oskarżenia przeciwko dwójce lekarzy stomatologów, którzy dopuścili się przestępstw oszustwa na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia. Zwieńczył on czasochłonne, bo wymagające ogromnej liczby czynności, śledztwo (samych świadków przesłuchano ponad 1,5 tys.), które pod nadzorem prokuratora prowadzili funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

 

Jak ustalono w toku śledztwa, Nidal A. oraz Ewa M. prowadząc praktykę stomatologiczną świadczyli usługi na zasadach odpłatności, jak również w ramach kontraktów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenia stomatologicznego z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast z zebranych dowodów wynika, że pomimo tego, że pacjent dokonywał zapłaty za udzielone świadczenia medyczne, wykonany jemu zabieg był zgłaszany do Narodowego Funduszu Zdrowia, tak jakby leczenie stomatologiczne odbywało się w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Nadto ustalono, że oskarżeni, dążąc do maksymalizacji zysków w ramach prowadzonych praktyk stomatologicznych, zwracali się o refundację świadczeń, których w istocie nie realizowali (choć dany pacjent faktycznie korzystał z ich pomocy medycznej, ale w węższym zakresie, aniżeli wskazywany we wniosku o refundację). Kolejną formą nadużycia w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia było występowanie o refundację usługi medycznej, którą w rzeczywistości realizował drugi ze stomatologów (do tego rodzaju sytuacji dochodziło w szczególności po wygaśnięciu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Nidala A.).

 

Stwierdzono również, że na potrzeby dokonywanych wyłudzeń preparowana była dokumentacja medyczna pacjentów. Opisywany proceder trwał w latach 2010-2016. Łącznie oskarżonym zarzucono ponad 500 przypadków oszustw na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia (art. 286 § 1 kk) i poświadczania nieprawdy w dokumentacji medycznej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 271 § 3 kk). Jak zostało ustalone suma wyłudzonych refundacji wyniosła ponad 170 000 zł – jednostkowo zawierała się ona w przedziale od kilkudziesięciu od kilkuset złotych. Oskarżeni przyznali się do popełniania zarzucanych im czynów.

 

Wobec Nidala A. i Ewy M., za zgodą oskarżonych, złożone zostały wnioski o wydanie wyroku skazującego na posiedzeniu i wymierzenie im kary (każdemu) jednego roku pozbawienia wolności (oskarżeni nie byli wcześniej karani). Nadto, obok kary pozbawienia wolności, której wykonanie miałby zostać warunkowo zawieszone na okres próby wynoszący 2 lata, zawnioskowano orzeczenie kary grzywny w rozmiarach odpowiednio 400 i 300 stawek dziennych, przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 100 złotych (co daje kwoty 40 000 i 30 000 zł). Wobec oskarżonych, w przypadku uwzględnienia przez Sąd Rejonowy w Opolu wniosku o skazanie, zostanie także orzeczony obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia kwoty ponad 170 000 zł. Oskarżeni będą także zobowiązani do poniesienia kosztów postępowania.