Komunikat w sprawie dotyczącej składowania beczek z niebezpiecznymi odpadami

W dniu 1 lutego 2017 r. został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Brzegu Daniel G. Do zatrzymania przez Policję doszło na podstawie zarządzenia prokuratora o zatrzymaniu podejrzanego i przymusowym doprowadzeniu do prokuratury, zanim został rozpoznany przez sąd wniosek o zastosowanie 14- dniowego zaocznego tymczasowego aresztowania i zanim wydano list gończy.

   W dniu 2 lutego 2017 r. prokurator przedstawił podejrzanemu 2 zarzuty popełnienia czynu z art. 183 § 1 kk, polegające na składowaniu i przechowywaniu wbrew przepisom ustawy, odpadów i substancji niebezpiecznych, w warunkach i w taki sposób , że mogło to zagrażać życiu i zdrowiu człowieka oraz mieć negatywny wpływ na środowisko. Pierwszy zarzut dotyczy składowanych odpadów w łącznej ilości nie mniejszej niż 58.400 litrów, co stanowi nie mniej niż 59 ton w Brzegu , drugi zarzut dotyczy odpadów o łącznej ilości nie mniejszej niż 240.680 tysięcy litrów, co może stanowić nie mniej niż 240 ton w Pogorzeli.

   Przestępstwo z art. 183§1 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

   Prokurator nie ujawnia, czy w toku przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i jakie złożył wyjaśnienia.

   W dniu 3 lutego 2017 r. sąd na wniosek prokuratora zastosował 3 miesiące tymczasowego aresztowania wobec Daniela G.

   Śledztwo w sprawie w dalszym ciągu prowadzić będzie wydział śledczy Prokuratury Okręgowej w Opolu.