Informacja w sprawie śledztwa dotyczącego zabójstwa burmistrza Dietera Przewdzinga

Sprawca tej zbrodni nie został dotąd wykryty, żadnej osobie nie przedstawiono zarzutów – czy to związanych bezpośrednio z zabójstwem, czy zarzutów popełnienia innego, powiązanego z tą zbrodnią przestępstwa.

   Mimo upływu trzech lat od zabójstwa postępowanie w sprawie nadal jest prowadzone intensywnie. Ustalane są nowe okoliczności, które mogą mieć związek ze sprawą, a które początkowo były nieznane i wymagają sprawdzenia. W sytuacji, bowiem, gdy nie wykryto sprawcy i motywów jego działania, nie można pominąć żadnej hipotezy. Stąd też nadal badane są różne wątki i wersje zdarzenia.

   Do chwili obecnej dokonano około 300 czynności przesłuchania świadków, ponad kilkadziesiąt razy powoływano tłumaczy i biegłych (w tym uzyskano opinię z badań biologicznych, dotyczącą licznych zabezpieczonych śladów o tym charakterze). Dokonano licznych przeszukań (czego jednak nie można utożsamiać z ustaleniem sprawcy przestępstwa). Skierowano sześć wniosków o pomoc prawną do właściwych prokuratur w innych krajach. Wykonano eksperymenty procesowe, pozwalające na bliższe ustalenie okoliczności związanych z przebiegiem zabójstwa. Poszukując śladów zabójstwa, m.in. wypompowano wodę ze stawów w pobliżu miejsca, gdzie ujawniono zwłoki, sprawdzano także okoliczne pola i lasy, poszukiwano nagrań z monitoringów w sąsiednich miejscowościach.

   W ostatnim okresie czasu dokonano licznych przesłuchań świadków i uzyskano szereg dokumentów, weryfikując jedną z badanych, początkowo nieznanych, wersji śledczych. Uzyskano opinie biegłych ukazujące profil psychologiczny nieznanego sprawcy. Trwa sporządzanie kompleksowej analizy kryminalistycznej w niniejszej sprawie.