Informacja o śmierci prokuratora Romana Wawrzynka

Z przykrością przyjęliśmy informację, że od soboty 30 września 2017 r. nie ma już wśród nas naszego współpracownika, kolegi i przyjaciela – prokuratora Romana Wawrzynka – wieloletniego rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Odszedł człowiek serdeczny, o ujmującej osobowości i niezwykłej pogodzie ducha. Te cechy zjednywały Jemu sympatię nie tylko wśród pracowników prokuratury, ale również wśród osób nie związanych z tą instytucją.

Jego kariera zawodowa nierozerwalnie zawiązana była z Opolem. Służbę w prokuraturze pan Roman Wawrzynek rozpoczął 1 września 1969 r., kiedy to został mianowany aplikantem Prokuratury Powiatowej w Opolu. Następnie pokonywał kolejne szczeble kariery zawodowej, najpierw uzyskując mianowanie na asesora Prokuratury Powiatowej w Opolu (od dnia 1 września 1971 r.), by w lipcu 1972 r. zostać podprokuratorem Prokuratury Powiatowej w Opolu, w której od 1 marca 1975 r. pełnił funkcję Zastępcy Prokuratora Powiatowego w Opolu.

W czerwcu 1973 r. prokurator Roman Wawrzynek uzyskał powołanie na stanowisko podprokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Opolu, a od 15 grudnia 1978 r. do 31 sierpnia 1987 r. zajmował stanowisko Zastępcy Prokuratora Wojewódzkiego Opolu.

Z dniem 1 października 1985 r. prokurator Roman Wawrzynek uzyskał powołanie na stanowisko Prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Opolu. Następnym etapem jego kariery zawodowej było objęcie od 1 września 1990 r. funkcji rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Opolu, którą wykonywał do czasu przejścia w stan spoczynku z dniem 1 stycznia 2005 r. To właśnie realizując zadania osoby odpowiedzialnej za kontakty z mediami Jego osoba stała się znana opinii publicznej, czyniąc Zeń twarz opolskiej prokuratury.

Zapamiętamy go jako niezwykle kompetentnego prokuratora, ale przede wszystkim jako dobrego, pogodnego człowieka, któremu uśmiech towarzyszył na co dzień.

Cześć jego pamięci!