Informacja o aresztowaniu w sprawie przestępstw paliwowych

Sąd Rejonowy w Opolu, po rozpoznaniu wniosku prokuratora, postanowieniem z dnia 5 października 2017 r., zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec Maciej W., któremu zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu osiąganie korzyści majątkowych z przestępstw oraz przestępstw skarbowych związanych z wewnątrzwspólnotowym nabywaniem oleju napędowego i benzyny. Nadto Maciejowi W. zarzuca się że, jako prezes jednej ze spółek uczestniczących w ciągu transakcji pozorujących obrót paliwem, w składanych deklaracjach podatkowych podał nieprawdę, czym naraził na uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT w kwocie 35 023 797 zł. Zarzutami stawianymi Maciejowi W. objęto także udział w „praniu pieniędzy” generowanych przez przestępczy proceder poprzez operacje dokonywane na rachunkach kierowanej przezeń spółki.

Przestępczy mechanizm polegał na fikcyjnym wprowadzaniu do obrotu na terenie kraju – za pośrednictwem zorganizowanej sieci firm tzw. „słupów” – towaru w postaci oleju napędowego i benzyny, wystawianiu i posługiwaniu się fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę co do przeprowadzonych transakcji, co skutkowało narażeniem na uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług.

Śledztwo, w ramach którego doszło do zastosowania tymczasowego aresztowania, nadzorowane jest przez Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Opolu.