Finał procesu wytwórcy marihuany

W dniu 26 czerwca br. przed Sądem Okręgowym w Opolu zakończył się proces 37-letniego kędzierzynianina – Krzysztofa M., który w miejscu swojego zamieszkania uprawiał 118 krzewów konopi, mogących dostarczyć znacznej ilości środka odurzającego (marihuany). W dniu 7 grudnia 2017 r. mężczyzna został zatrzymany, przy czym podczas zatrzymania stawiał czynny opór atakując wykonujących obowiązki służbowe funkcjonariuszy Policji. Akt oskarżenia w tej sprawie Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie – Koźlu skierowała do opolskiego sądu w marcu br.

Za przestępstwo nielegalnej uprawy kopii innych niż włókniste i wytworzenie ponad 2 kg marihuany (art. 53 ust.2 i art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk) mężczyźnie wymierzono karę 3 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 100 stawek dziennych po 20 zł każda. Sąd I instancji uznał również oskarżonego winnym stosowania przemocy wobec funkcjonariuszy Policji, którzy dokonywali jego zatrzymania tj. występków z art. 224 § 2 kk i art. 222 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk.

Krzysztofowi M. wymierzono karę łączną w wymiarze 3 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności.

Nadto, na rzecz jednego z pokrzywdzonych policjantów, który doznał obrażeń ciała, Sąd Okręgowy w Opolu zasądził od oskarżonego kwotę 6000 zł tytułem nawiązki

Wyrok nie jest prawomocny.