Akt oskarżenia w sprawie procederu przerabiania dokumentów

Aż 19 osób obejmuje akt oskarżenia, który do Sądu Okręgowego we Wrocławiu skierował Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Opolu w związku z ukończonym śledztwem mającym za przedmiot proceder przerabiania dokumentów oraz obrotu przedmiotami pochodzącymi z przestępstwa (sprzęt elektroniczny oraz markowe rowery). W postępowanie przygotowawcze zaangażowani byli funkcjonariusze Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Placówki Straży Granicznej w Opolu.

Jak ustalono w trwającym ponad dwa lata śledztwie Zbigniew G. ps. „Sułtan” (62 lata) zorganizował liczącą co najmniej siedem osób grupę przestępczą, która zajmowała się profesjonalnym przerabianiem dowodów osobistych i podrabianiem praw jazdy. Wewnątrz przestępczej struktury funkcjonował określony podział zadań. Część osób była odpowiedzialna za pozyskiwanie oryginalnych dokumentów, wykorzystywanych do przestępczych zabiegów. Jak ustalono, pochodziły one ze swoistego rynku wtórnego, na który trafiały bądź to w wyniku przestępstw (przede wszystkim kradzieży – osobę parającą się kradzieżami dokumentów również akt oskarżenia obejmuje), bądź też w wyniku zgubienia ich przez właściciela. Inne osoby zajmowały się pozyskiwaniem zleceń na przerobione lub podrobione dokumenty. Zbigniew G., jego syn Łukasz G. (40 lat), doraźnie brat Mirosław G. (55 lat) oraz Witold K. (59 lat) zajmowali się z kolei przerabianiem oryginalnych dowodów osobistych oraz preparowaniem całkowicie fałszywych praw jazdy. Zabieg przerobienia polegał na naniesieniu na oryginalny dowód osobisty wizerunku osoby składającej zlecenie oraz zmianę, w razie potrzeby, niektórych danych widniejących na dokumencie (kolor oczu, wzrost, wiek), tak aby korelowały one z wyglądem osoby zamawiającej przerobiony dokument. Natomiast podrobienie dokumentów prawa jazdy polegało na nadrukowaniu na spreparowany blankiet prawa jazdy danych zlecającego, naniesieniu jego zdjęcia, a następnie pokryciu dokumentu laminatem. Sfałszowany dokument do jego odbiorcy trafiał przez osobę, która uzyskała zlecenie. Taki sposób działania miał utrudnić wykrycie osób fałszujących dokumenty.

Cena usługi podrobienia dowodu osobistego wynosiła 500 zł., a za podrobienie prawa jazdy liczono 400 zł.

Ustalono również, że na potrzeby popełnianych przestępstw Anna B. (35 lat) i Wioletta R. (35 lat) użyczały swoich danych adresowych celem przesyłania korespondencji zawierającej zlecenia podrobienia dokumentów wraz z fotografiami i niezbędnymi ku temu danymi. NatomiastKatarzyna B. (50 lat) i Ewa G. (59 - letnia żona Zbigniewa G.) udostępniły swoje dane osobowe dla dokonywania za pomocą transferów pieniężnych zapłaty za podrobione dokumenty.

W toku śledztwa ustalono ponad trzydzieści przypadków spreparowania dokumentów (dowodów osobistych i praw jazdy) oraz jedną sfałszowaną kartę stałego pobytu. Zabezpieczono także kilkanaście dokumentów, które miały posłużyć do wytworzenia falsyfikatu.

Drugą sferą aktywności grupy był obrót pochodzącymi z przestępstwa przedmiotami. Ustalono, że w okresie od listopada 2014 r. do lipca 2017 r. przez ręce członków grupy przewinął się sprzęt elektroniczny (telewizor, laptopy, aparaty fotograficzne, kamery) oraz rowery łącznej wartości ponad 400 000 zł. Przedmioty te pochodziły z przestępstw popełnionych także na terenie Niemiec.

Większość oskarżonych, w tym Zbigniew G. przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów i wyraziła wolę poddania się karze. Z tych też względów, wobec 17 oskarżonych sformułowany został wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy.