Akt oskarżenia w sprawie nielegalnego składowania odpadów

Prokuratura Rejonowa w Opolu w dniu 24 września br. skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi M. (35 lat) i Pawłowi T. (38 lat), którym zarzuca się nielegalne składowanie odpadów chemicznych na terenie magazynów przy ul. Opolskiej w Dąbrowie Niemodlińskiej.  

W toku śledztwa ustalono, że dwaj mężczyźni – mieszkańcy województwa Śląskiego, w okresie od 4 kwietnia do 7 czerwca 2018 r., w dzierżawionych pomieszczeniach magazynowych przy ul. Opolskiej w Dąbrowie Niemodlińskiej składowali substancje chemiczne, mające właściwości rakotwórcze i łatwopalne. Wśród gromadzonych substancji były: toluen, ksylen, węglowodory alifatyczne oraz terpentyna. Substancje te stanowią produkty uboczne wielu procesów przemysłowych, natomiast nie udało ustalić się ich pochodzenia. Rodzaj i ilość zgromadzonych substancji (około 66 000 litrów), a także sposób ich przechowywania (nieszczelne beczki, betonowa niecka) powodowały, że zostało zagrożone życie i zdrowie człowieka, jak również wystąpiło ryzyko istotnego obniżenia jakości wody, powietrza i powierzchni ziemi. Mogło również dojść do zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

Wobec Sebastian M., w toku śledztwa został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który nadal pozostaje w mocy. Natomiast Paweł T. przebywa w zakładzie karnym w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności.

W sprawie oskarżonych Sebastiana M. i Pawła T. Sąd Rejonowy w Opolu nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy.

Oskarżonym grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolości.