Akt oskarżenia w śledztwie w sprawie obrotu środkami odurzającymi

Aktem oskarżenia zakończyło się śledztwo w sprawie obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi na terenie m. in. Tarnowa Opolskiego, które nadzorował Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

W stan oskarżenia postawiono w sumie 16 osób – w znacznej części mieszkańców Tarnowa Opolskiego, zarzucając im udział w obrocie marihuaną i amfetaminą, posiadanie środków narkotycznych oraz nielegalną uprawę konopi innych niż włókniste.

Zarzuty jednego z oskarżonych dotyczą sprzedaży łącznie co najmniej 200 g amfetaminy oraz 500 g marihuany. Cena detaliczna oferowanych przezeń środków narkotycznych wynosiła do 20 zł za 1 g amfetaminy oraz ok. 40 zł za 1 g marihuany. W toku śledztwa zdołano ustalić kilkunastu nabywców narkotyków, którym przedstawiono zarzut posiadania substancji psychotropowej lub środka odurzającego. Wobec części z tych osób do Sądu Rejonowego w Opolu skierowano odrębne akty oskarżenia wraz z wnioskiem o skazanie bez przeprowadzania rozprawy.

Nadto zakresem śledztwa objęte zostały dwie nielegalne uprawy konopi indyjskich, liczące każdorazowo ponad 30 roślin, z których uzyskać można było ponad 0,5 kg marihuany czarnorynkowej wartości około 20.000 zł. Uprawy prowadzone były w miejscowości na terenie gmin Grodków i Lubsza.  Na posesjach, gdzie uprawiano konopie, ujawniono nielegalne przyłącza do sieci energetycznej.

W toku zatrzymania jednego z oskarżonych, ów chcąc zapobiec ujawnieniu posiadanych przy sobie środków narkotycznych, dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza policji z Zarządu w Opolu Centralnego Biura Śledczego Policji. W związku z tym zdarzeniem wobec oskarżonego sformułowany został zarzut z art. 224 § 2 kk.

Sprawa będzie rozpoznawana przed Sądem Rejonowym w Opolu.