Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów biurowych, artykułów higienicznych i środków czystości dla Prokuratury Okręgowej w Opolu i podległych jej jednostek organizacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej 30.000 euro.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt. 8).

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) Prokuratura Okręgowa w Opolu zaprasza w drodze zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej na „Dostawy materiałów biurowych, artykułów higienicznych i środków czystości dla Prokuratury Okręgowej w Opolu i podległych jej jednostek organizacyjnych”.

Zamawiający:

Prokuratura Okręgowa w Opolu, 45-066 Opole, ul. Reymonta 24

NIP 754-16-40-217, REGON 000000388

tel. 77 40 01 200, faks 77 40 01 238

strona internetowa: www.opole.po.gov.pl

e-mail: sekretariatpo@opole.po.gov.pl