Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym na usługi „Przewozu zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu opolskiego”

PO VII WB 262.1.127.2020

Prokuratura Okręgowa w Opolu (Zamawiający) dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na usługi „Przewozu zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu opolskiego”, zamieszczonym na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Opolu www.opole.po.gov.pl w dniu 30 grudnia 2020 r., poprzez sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w następujący sposób:

W Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego - wzorze umowy, zapis § 2 o treści:

„Wykonawca będzie świadczył usługi, o których mowa w § 1 Umowy, przez okres od dnia 16 lutego 2020 roku do dnia 15 lutego 2021 roku lub do wcześniejszego wykorzystania kwoty określonej § 5 ust. 1.”,

zastępuje się zapisem prawidłowym o treści:

„Wykonawca będzie świadczył usługi, o których mowa w § 1 Umowy, przez okres od dnia 16 lutego 2021 roku do dnia 15 lutego 2022 roku lub do wcześniejszego wykorzystania kwoty określonej § 5 ust. 1.”

Prawidłowa treść Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego - wzoru umowy (po sprostowaniu omyłki pisarskiej) stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

ZałącznikRozmiar
Plik Załącznik nr 4 - wzór umowy30.12 KB