Ogłoszenie o wynikach III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kluczborku

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 8 października 2020 roku etapu trzeciego konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400), sporządziła listę kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy:

  • Pani Iwona Okrzesiak

oraz zadecydowała o wpisaniu na listę rezerwową:

  • Pani Patrycji Kwaśniak
  • Pani Angeliki Mega

                                                                                                                                                                  

Przewodniczący Komisji:  Andrzej Pietruszka Naczelnik Wydz. IV Organizacyjno - Sądowego

Członkowie: Katarzyna Zienkiewicz – Referendarz w Prokuraturze Okręgowej w Opolu

Anna Olfans – Kierownik Sekretariatu w PO w Opolu