Ogłoszenie o wynikach III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kluczborku

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 16 czerwca 2020 roku etapu trzeciego konkursu, po przeliczeniu punktów uzyskanych przez kandydatów  w II i III etapie konkursu stwierdza, że cztery osoby uczestniczące w tym konkursie uzyskało w sumie jednakową ilość punktów. W oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu  i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400) podjęła uchwałę o niemożności rozstrzygnięcia tego konkursu. Przepisy powołanego Rozporządzenia nie przewidują kolejnego etapu dla osób,  które uzyskały jednakową ilość punktów.

Punktacja ogólna wyniosła następująco:

Nazwisko imię

Ilość punktów po II etapie

Ilość punktów po III etapie

Razem

Bandura Katarzyna

4

5,5

9,5

Świerczyńska Karolina

7

10

17

Mega Angelika

10

12

22

Mondrzejewska Kinga

10

8,5

18,5

Rojowska Małgorzata

4,5

9

13,5

Koziołek Sara

10

12

22

Weber – Podgórniak Urszula

5

7

12

Staś Ewa

8,5

9

17,5

Kwaśniak Patrycja

10

12

22

Szczepańska Monika

10

8

18

Różańska Magdalena

4

5

9

Szkudlarek Anna

5

7,5

12,5

Okrzesiak Iwona

10

12

22

 
 
             
                                                                                                                                                                   

Przewodniczący Komisji: 

Andrzej Pietruszka Naczelnik Wydz. IV Organizacyjno - Sądowego

 

Członkowie:                         

Anna Olfans – Kierownik Sekretariatu w PO w Opolu

Katarzyna Zienkiewicz – Referendarz w Prokuraturze Okręgowej w Opolu