Ogłoszenie o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Opolu

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły do części pisemnej, za wykonane zadania otrzymały  następującą ilość punktów:

 

Nazwisko i imię

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

Zadanie 6

Jednolitość i estetyka dokumentu (czcionka, odstępy, akapity, itp.)

Łącznie

Iwach Katarzyna

1

1

1

1

1

1

0

6

Koziołek Sara

1

2

0

0

1

1

1

6

Warowny Filip

1

1

1

1

1

0

1

6

Krzemińska Dorota

1

1

0

0

0

0

1

3

 

III etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 23 września 2020r. roku, a jego rozpoczęcie zaplanowano o godzinie 15.00, w pokoju nr 25  na I piętrze Prokuratury Okręgowej w Opolu, ul. Reymonta 24.

 

           Do III etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

L.P.

Godz. 15.00

1.

Iwach Katarzyna

2.

Koziołek Sara

3.

Warowny Filip

4.

Krzemińska Dorota

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej są zagadnienia określone w § 7.3. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r., w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400).

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie we wskazanej powyżej kolejności w wyznaczonym dniu z dowodem tożsamości oraz z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 z maseczką ochronną

Jednocześnie informuję, że wynagrodzenie, które otrzyma osoba zakwalifikowana na staż urzędniczy wynosić będzie 2.600 zł brutto miesięcznie.

                                                                                                                                                                         

Za Komisję:

Sekretarz Komisji

Referendarz Katarzyna Zienkiewicz