Ogłoszenie o wynikach I etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Opolu

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2020 r. po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Opolu, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujące osoby:

  1. Dorota Krzemińska
  2. Katarzyna Iwach
  3. Sara Koziołek
  4. Emanuela Juzwenko
  5. Filip Warowny

II etap konkursu rozpocznie się  w dniu 9 września 2020r., od godz. 15.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w  Opolu, przy ul. Reymonta 24.

Wskazani kandydaci proszeni są o zgłoszenie w wyznaczonym dniu z dowodem tożsamości oraz z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 z maseczką ochronną, własnym długopisem, ewentualnie z rękawiczkami jednorazowymi, w następującej kolejności:

godz. 15.00

  • Dorota Krzemińska
  • Katarzyna Iwach
  • Sara Koziołek

godz. 16.00

  • Emanuela Juzwenko
  • Filip Warowny

 

                                                                                                     Za Komisję:

                                                                                                 Sekretarz Komisji

                                                                                                     Referendarz

                                                                                            Katarzyna Zienkiewicz