Ogłoszenie o wynikach I etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Opolu

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2021 r. po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Opolu, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujące osoby:

 1. Marzena Kociuga
 2. Patrycja Kęska
 3. Kamila Kęska
 4. Maciej Simlat
 5. Paulina Stochmiałek
 6. Izabela Płatek
 7. Ewelina Bielawska
 8. Patrycja Szkapiak
 9. Ewa Stefaniszyn
 10. Aleksandra Dec

II etap konkursu rozpocznie się  w dniu 12 lutego 2021 r., od godz. 9.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w  Opolu, przy ul. Reymonta 24.

Wskazani kandydaci proszeni są o zgłoszenie w wyznaczonym dniu z dowodem tożsamości oraz z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 z maseczką ochronną, własnym długopisem, ewentualnie z rękawiczkami jednorazowymi, w następującej kolejności:

godz. 9.00

 1. Marzena Kociuga
 2. Patrycja Kęska
 3. Kamila Kęska
 4. Maciej Simlat
 5. Paulina Stochmiałek

godz. 10.00

 1. Izabela Płatek
 2. Ewelina Bielawska
 3. Patrycja Szkapiak
 4. Ewa Stefaniszyn
 5. Aleksandra Dec

 

Za Komisję:

Sekretarz Komisji

Referendarz Katarzyna Zienkiewicz