Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych (IOD) w Prokuraturze Okręgowej w Opolu oraz prokuraturach rejonowych okręgu opolskiego:

Katarzyna Zienkiewicz

e-mail: katarzyna.zienkiewicz@opole.po.gov.pl , tel. 77 4001218

 

klauzule informacyjne:

- RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- DODO – ustawa, która implementuje tzw. dyrektywę policyjną, tj. ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 poz. 125).

- poczta elektroniczna – korespondencja wpływająca do prokuratury drogą elektroniczną.