Nowy wzór oświadczenia o stanie majątkowym prokuratora

Nowy wzór oświadczenia o stanie majątkowym prokuratora zgodnego z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 01.09.2017 r. dostępny jest pod poniższym linkiem:

Wzór oświadczenia majątkowego