Konta bankowe

1. Opłaty za kserokopie oraz uwierzytelnienia odpisów z akt należy wpłacać na konto:

Prokuratura Okręgowa w Opolu

NBP O/O w Opolu

nr konta: 84 1010 1401 0013 7122 3100 0000

 

2. Poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadium oraz kaucje wpłacać należy na konto:

Prokuratura Okręgowa w Opolu

NBP O/O w Opolu

nr konta: 73 1010 1401 0013 7113 9120 0000

 

3. Rachunek sum depozytowych walutowych:

Prokuratura Okręgowa w Opolu

NBP O/O w Opolu

nr konta : 26 1010 1401 0013 7115 7197 8000