Dostawy materiałów biurowych, artykułów higienicznych i środków czystości dla Prokuratury Okręgowej w Opolu

Dostawy materiałów biurowych, artykułów higienicznych i środków czystości dla Prokuratury Okręgowej w Opolu - zamówienie nie przekraczające 30 000 euro netto.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4, ust. 8).