Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

   W dniach od 22 do 26 lutego tego roku obchodzony jest po raz kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Obchody związane są z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

   W związku z tym, w dniach od 22 do 26 lutego 2021 r., w godzinach urzędowania, we wszystkich jednostkach rejonowych prokuratury okręgu opolskiego, osoby będące ofiarami przestępstw mogą uzyskać bezpłatne informacje o swoich prawach, w ramach pełnionych w prokuraturach dyżurów.

   Szczegółowe informacje na temat czasu pełnienia dyżurów będą umieszczone na tablicach ogłoszeń poszczególnych jednostek.

   Na naszej stronie internetowej w zakładkach pokrzywdzony oraz ofiara przestępstwa znajdują się informacje na temat praw pokrzywdzonych oraz instytucji lub osób świadczących pomoc pokrzywdzonym, a także nadzorujących lub koordynujących działania służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie całego kraju.

 

Dyżury w jednostkach prokuratur:

 - Prokuratura Rejonowa w Brzegu:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniach 22-26 lutego w godzinach 7.30 - 15.30;

- Prokuratura Rejonowa w Głubczycach:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniach 22-26 lutego w godzinach 7.30 - 15.30;

- Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie-Koźlu:

  Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniach 22-26 lutego w godzinach 8.00 - 15.00;

- Prokuratura Rejonowa w Kluczborku:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniach 22-26 lutego w godzinach 9.00 - 15.00;

- Prokuratura Rejonowa w Nysie:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniach 22-26 lutego w godzinach 9.00 - 12.00:

   22.02 - prok. Kamila Orszak, 23.02 - prok. Daniel Derda, 24.02 - prok. Elżbieta Bagrowska, 25.02 - prok. Sebastian Litwin, 26.02 - prok. Anna Trybulska-Zamoroka

- Prokuratura Rejonowa w Oleśnie:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniach 22-26 lutego w godzinach 8.00 - 12.00 oraz od 15.00 - 19.00;

- Prokuratura Rejonowa w Opolu:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniu 22 lutego w godzinach 14.80 - 18.00; 23 lutego w godzinach 14.00 - 18.00, 24 lutego w godzinach 8.00 - 12.00 oraz 14.00 - 18.00, 25 lutego w godzinach 8.00 - 12.00, 26 lutego w godzinach 8.00 - 12.00 oraz 14.00 - 18.00, 27 lutego w godzinach 10.00 - 12.00, 28 lutego w godzinach 10.00 - 12.00;

- Prokuratura Rejonowa w Prudniku:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniach 22-26 lutego w godzinach 8.00 - 15.00

- Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniach 22-26 lutego w godzinach 8.00 - 15.30.