Ogłoszenia

Ogłoszenie o składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania lub sprzedaży

Prokuratura Okręgowa w Opolu przedstawia wykaz zbędnych składników majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży i darowizny innym organom lub jednostkom, stosownie do postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. (Dz. U. 2019.2004)

Zawiadomienie dla pokrzywdzonych o skierowaniu aktu oskarżenia w sprawie PR 4 Ds. 539.2019

Prokuratura Rejonowa w Opolu działając na podstawie art. 131 § 2 Kodeksu postępowania karnego zawiadamia pokrzywdzonych, iż w dniu 09 listopada 2020r. skierowany został do Sądu Okręgowego w Opolu Wydział III Karny akt oskarżenia w sprawie PR 4 Ds. 539.2019 przeciwko Piotrowi Klemczak podejrzanemu o przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i w zw. z art. 12 kk przy zast. art. 64 § 1 i art. 65 § 1 kk i inne, przeciwko Katarzynie Z. podejrzanej o czyny z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 286 § 1 kk, przeciwko Michałowi K. podejrzanemu o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk oraz przeciwko Markowi B. podejrzanemu o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk.

Komunikat Prokuratury Rejonowej w Brzegu w sprawie PR 1 Ds. 482.2020

Prokuratura Rejonowa w Brzegu

Na podstawie art.131 § 2 Kodeksu postępowania karnego  i art.13 ust. 3  ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo Prasowe

Z A W I A D A M I A,

że postępowanie tutejszej Prokuratury o sygnaturze akt PR 1 Ds. 482.2020 w sprawie doprowadzenia w okresie od 3 marca 2020 do dnia 5 marca 2020 r. w Brzegu woj. opolskie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 1539 darczyńców  poprzez wprowadzenie w błąd w trakcie prowadzenia zbiórki charytatywnej oznaczonej symbolem „h6vbf”na stronie internetowej zrzutka.pl, co do rzeczywistego stanu zdrowia Jakuba Bronowickiego tj. o czyn z art. 286 § 1 kk zostało umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk.

Ogłoszenie o składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania lub sprzedaży

Prokuratura Okręgowa w Opolu przedstawia wykaz zbędnych składników majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania lub sprzedaży innym organom lub jednostkom, stosownie do postanowień §38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. (Dz.U.2019.2004)

Ogłoszenie o wynikach III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Opolu

OGŁOSZENIE

o wynikach III etapu konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Opolu

 

Po przeliczeniu punktów uzyskanych przez kandydatów w II i III etapie konkursu, Komisja podjęła uchwałę o zakwalifikowaniu na staż urzędniczy do Prokuratury Rejonowej w Opolu:   Pani  Katarzyny Iwach           

 

Lista rezerwowa:

  1. Pani Sara Koziołek,
  2. Pan Filip Warowny.