Oferty pracy

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu  29 maja 2020r.  drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły i ukończyły go za wykonane zadania otrzymały  następującą ilość punktów:

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 19 maja br., po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujące osoby: