Wyrok w sprawie napaści z użyciem noża

W dniu 21 listopada 2018 r. zapadł wyrok w sprawie napaści z użyciem noża, do której doszło w dniu 2 marca 2018 r. w Zdzieszowicach przy ul. Góra Świętej Anny.

Sąd I instancji nie miał wątpliwości co do sprawstwa oskarżonego 23 – letniego Piotra D. przypisując mu, że działając z zamiarem bezpośrednim spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zadał pokrzywdzonemu uderzenie nożem w lewą stronę brzucha doprowadzając do powstania obrażeń ciała w postaci rany kłutej brzucha, skutkującej powstaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu (art. 156 § 1 pkt 2 kk).

Za opisane przestępstwo Sąd Okręgowy w Opolu wymierzył oskarżonemu karę 7 lat pozbawienia wolności.

Wyrok nie jest prawomocny.