Łamiesz zakazy, idziesz do więzienia

Na bezwzględną karę pozbawienia wolności został skazany mężczyzna, któremu Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie – Koźlu zarzuciła jazdę samochodem osobowym pomimo orzeczonego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi.

 

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 17 maja 2019 r.  Szymon K. został uznany winnym tego, że w dniu 25 lipca 2018 r. w Kędzierzynie-Koźlu, kierował samochodem osobowym nie stosując się do orzeczonego wobec niego zakazu kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. W związku z tym, że zanim doszło do zatrzymania kierującego samochodem w dniu 25 lipca 2018 r., Szymon K. nie zastosował się do polecenia zatrzymania pojazdu, które zostało wydane przez funkcjonariusza Policji, Sąd przyjął, że zachowanie oskarżonego wyczerpało również znamiona występku z art. 178b kk. Ustalono zarazem, że mężczyzna odbywał już karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, co skutkowało przyjęciem działania w warunkach powrotu do przestępstwa (tzw. recydywy).

 

Za przypisane przestępstwo (art. 244 kk i art. 178b kk przy zast. art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk) Szymonowi K. wymierzono karę 3 lat pozbawienia wolności.

 

Nadto wobec oskarżonego Szymona K. orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na pięcioletni okres. Wyjaśnić należy, że w myśl przyjętych w Kodeksie karnym rozwiązań bieg okresu na jaki orzeczono zakaz zostanie wstrzymany na czas odbywania kary pozbawienia wolności.

 

Oskarżony obowiązany jest również do pokrycia kosztów sądowych.

 

Wyrok nie jest prawomocny.