Komunikat w sprawie incydentu w biurze poselskim w Opolu

Prokuratura Rejonowa w Opolu wszczęła śledztwo, w związku z zaistniałym zdarzeniem w dniu 26 lipca 2017 r. w biurze poselskim  posła na Sejm RP w Opolu, w trakcie którego mężczyzna kierował groźby wobec posła na Sejm RP Borysa Budki oraz innych członków partii politycznej Platformy Obywatelskiej.

W dniu dzisiejszym  56 – letniemu Wilhelmowi R. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 119 § 1 kk, poprzez kierowanie gróźb bezprawnych wobec grupy  osób z powodu ich przynależności politycznej. Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze  w postaci     dozoru Policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakazu zbliżania się do wskazanych osób i biur poselskich P.O.

Zarzucone podejrzanemu przestępstwo dyskryminacji, jest przestępstwem ściganym z urzędu.  Zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.