Informacja o zatrzymaniach w sprawie utrudniania licytacji komorniczych

W dniu 10 października 2017 r. na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej w Opolu zatrzymali 13 osób. Zatrzymania nastąpiły w ramach śledztwa nadzorowanego w Wydziale II ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Opolu, przedmiotem którego jest proceder bezprawnego udaremnienia lub utrudnienia licytacji komorniczych.

Mechanizm przestępstwa polegał na tym, że podejrzani zgłaszali chęć uczestniczenia w licytacjach komorniczych, mających za przedmiot nieruchomość lub wartościowe ruchomości np. ciągniki rolnicze, a następnie innych licytantów nakłaniali do zapłacenia sobie swoistego haraczu w zamian za odstąpienie przez podejrzanych od udziału w licytacji. Bywały również przypadki, że podejrzani w celu osiągnięcia korzyści majątkowych nakłaniali inne osoby do odstąpienia od udziału w licytacji, wpływając tym samym na jej wynik.

Żądane przez podejrzanych kwoty wynosiły od 1.000 zł do 120.000 zł i były pochodną wartości przedmiotu licytacji. Na chwilę obecną trwają czynności zmierzające do ustalenia rozmiarów uzyskanych przez podejrzanych korzyści.

Zatrzymanym osobom ogłoszono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu bezprawny wpływ na przebieg licytacji komorniczych tj. przestępstwa z art. 258 § 1 kk oraz udaremnienia lub utrudnienia licytacji komorniczych tj. występku z art. 305 § 1 kk. Nadto zgromadzony materiał dowodowy pozwolił ustalić, że podejrzani za pomocą gróźb doprowadzili uczestników jednej z licytacji komorniczych do przekazania sobie 6.000 zł, co stanowi przestępstwo określone w art. 282 kk.

Stawiane podejrzanym zarzuty mają związek z dziewięcioma licytacjami, które miały miejsce na terenie województwa opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Opolu zastosował tymczasowe aresztowanie wobec dwójki podejrzanych. Natomiast wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował dozór policji i zakaz opuszczania kraju.