Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa dzieci

W  dniu 24 lipca 2019 r. do Sądu Okręgowego w Opolu trafił akt oskarżenia przeciwko Aleksandrze J. (28 lat), której zarzuca się popełnienie czterech zbrodni zabójstwa wobec swoich nowonarodzonych dzieci. To finał śledztwa, przeprowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Kluczborku, wszczętego w grudniu minionego roku w związku z ujawnieniem ciała noworodka, na jednej z posesji we wsi pod Byczyną.

Jak ustalono, w okresie od sierpnia 2013 r. do listopada 2018 r. Aleksandra J. czterokrotnie, w warunkach domowych, rodziła dzieci pochodzące ze związku z Dawidem W. Jak wynika z pozyskanych dowodów, bezpośrednio po urodzeniu, Aleksandra J. umieszczała dzieci w torbach foliowych, które zawiązywała, pozbawiając w ten sposób noworodki dostępu powietrza, powodując w konsekwencji ich śmierć. Następnie torby z dziećmi oskarżona ukrywała w nieużywanym piecu, który znajdował się w budynku gospodarczym na posesji w miejscu jej zamieszkania. Dziecko urodzone w 2013 r. Aleksandra J. zakopała nieopodal domu.

Przeprowadzone dowody w tym opinie biegłych pozwoliły stwierdzić, że dzieci rodziły się żywe. Nie stwierdzono zarazem wad rozwojowych ani zmian chorobowych, które uniemożliwiałby samodzielne funkcjonowanie dzieci poza organizmem matki. Poczyniono także ustalenia odnośnie płci dzieci oraz ich pochodzenia od Dawida W.

Aktem oskarżenia objęto również partnera kobiety i ojca dzieci – Dawida. W. (37 lat), zarzucając mu pomocnictwo do popełnionych przez Aleksandrę J. zbrodni. Stwierdzono bowiem, że mężczyzna wiedząc, że kobieta jest w ciąży akceptował fakt, że ukrywa ona swój stan przed otoczeniem, oraz że nie korzysta z opieki medycznej. Nadto ustalono, że Dawid W. wywierał presję psychiczną na kobiecie formułując wobec niej oczekiwania aby w ich związku nie było więcej potomstwa, co miało szczególne znaczenie w sytuacji uzależniania ekonomicznego i emocjonalnego Aleksandry J. od jej partnera. Uznano, że taka postawa oskarżonego obiektywnie ułatwiła popełnienie Aleksandrze J. zbrodni zabójstwa.

Na rozpoczęcie procesu oskarżeni oczekują w areszcie śledczym albowiem pozostają tymczasowo aresztowani.

Za zarzucane zbrodnie Aleksandrze J. i Dawidowi W. grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. W przypadku pomocnictwa Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary tj. orzec karę poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia.